برچسب: ویندوز

آموزش ویندوز 10 شهر دانش ایوان کسری
کسری نخعی

آموزش ویندوز 10

آموزش ویندوز 10 یکی از دوره های ضروری آموزش ICDL است. در این دوره مطابق مباحث دوره ICDL به آموزش ویندوز 10 می پردازیم. شما پس از گذراندن این دوره می توانید با ویندوز 10 به راحتی کار کنید.

مشاهده
دوره های شهر دانش