ارز دیجیتال

زبان برنامه نویسی سالیدیتی چیست؟ با تصویری از لوگوی سالیدیتی در زمینه ای از کامپیوتر با پس زمینه برنامه نویسی
برنامه نویسی
کسری نخعی

زبان برنامه نویسی سالیدیتی چیست؟

زبان برنامه نویسی سالیدیتی یک زبان شیء گرا و سطح بالا برای اجرای قراردادهای هوشمند است. قراردادهای هوشمند برنامه‌هایی هستند که رفتار حساب‌ها را در

مشاهده
دوره های شهر دانش