بلاکچین

6 نکته ضروری در برنامه نویسی بلاکچین مجله شهر دانش ایوان کسری
برنامه نویسی
کسری نخعی

6 نکته ضروری در برنامه نویسی بلاکچین

برنامه نویسی بلاکچین یکی از هیجان انگیزترین فناوری های نوظهور در جهان است. شبکه های بلاکچین مانند اتریوم امکان ایجاد قراردادهای خوداجرا به نام «قراردادهای

مشاهده
دوره های شهر دانش