سیاره

کشف دو سیاره مانند زمین شهر دانش ایوان کسری
علم
کسری نخعی

کشف دو سیاره مانند زمین

اخترشناسان در یکی از نزدیک ترین سیستم های چند سیاره ای شناخته شده که در همسایگی کهکشانی ما قرار دارد، موفق به کشف دو سیاره

مشاهده
دوره های شهر دانش